Verkeersproject

PEUTERSPEELZAAL CO-NIJNTJE en het JONG LEREN IN HET VERKEER!!!!!!!

Dat laatste hebben de kinderen van onze peuterspeelzaal zeker gedaan.

Verkeer2009

Vier weken lang hebben de groepen van Kleine  en Grote Nijn zich verdiept in het verkeer en dat was een groot succes! Kinderen leerden spelenderwijs zaken als; Wat Is verkeer? Wat zijn de regels van het verkeer? Hoe gedraag je je in het verkeer? Met de leuke lesmaterialen van de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek Waterland werd er voorgelezen, gepraat, gezongen, geknutseld en gespeeld over alles wat met het verkeer te maken had. We hebben politieagentje gespeeld, zebrapaden geplakt, verkeerslichten gemaakt, de fiets van Jos bekeken, parcourtjes gereden, oversteken geoefend. De allerbelangrijkste regel voor de kinderen was; Rood is stoppen en Groen is doorgaan. Een kind had dat zo goed begrepen dat hij zijn verkeerslicht thuis gebruikte om zijn ouders te laten stoppen met praten en zichzelf Groen licht gaf om zijn verhaal te vertellen!!

verkeerpolitie

Tegen het einde van het project hebben we veel fotos en filmopnamen gemaakt van de kinderen in actie. Dat resulteerde in een kort filmpje van een kwartier dat getoond werd op de druk bezochte ouderbijeenkomst. Deze speciale ouderbijeenkomst werd samen met Martin Ooyevaar van de schoolbegeleidingsdienst georganiseerd. Hij hield een leuke interactieve presentatie over kinderen (en ouders) in het verkeer. Heel verrassend waren de laatste wetenschappeleijk onderbouwde weetjes over kind in het verkeer. Wist u bijv, dat een kind  ongeveer 9 jaar niet uit zijn ooghoeken kan kijken? Hij loopt als het ware met oogkleppen op!! Dit heeft te maken met de onwikkeling van de hersenen. Heel jonge kinderen moeten dus echt goed naar links en rechts draaien met hun hoofd om het verkeer goed te kunnen zien. Door deelname aan deze bijeenkomst hebben de ouders wel degelijk ook wat kunnen meepikken van dit project!

Wij hebben samen met de kinderen een hele leuke en leerzame tijd gehad!

Binnenkort start ons volgende project De Lente Wij hebben er veel zin in!

Voor meer foto's ga naar Mijnalbum Verkeer

De Speelzaal

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Informatie

Klik hier voor meer informatie. Dansles voor kinderen vanaf 3 jaar.
Klik hier voor meer informatie. Oranje fonds.