Stichting Co-Nijntje wordt niet gesubsidieerd. Alles wordt bekostigd uit de contributie. Een enkele keer willen wij een beroep doen op de ouders om te helpen met schoonmaken , het repareren van speelgoed of assisteren bij activiteiten. U kunt zich dan opgeven bij de leidsters.

Ieder kind heeft een vaste groep en kan niet voor een keer op een andere dag worden geplaatst. Ook is het niet mogelijk een ander kind in te laten vallen voor uw eigen kind.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of uitleg wensen, dan kunt u tijdens openingstijden van Co-Nijntje altijd even binnen lopen of bellen met 06-510 124 17. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met Wilma Hinkamp: 0299-652008

 

Zie ook ons introductiefilmpje  

 

Overzicht pedagogisch werkers op peuteropvang- en peuterspeelzaalgroepen Stichting Co-Nijntje.   

Stichting Co-Nijntje exploiteert twee groepen waarbij de kleine ruimte, Kleine CoNijn genaamd, alleen peuteropvanggroepen kent.
De grotere ruimte, Grote CoNijn genaamd herbergt zowel peuteropvang als peuterspeelzaalgroepen.
De peuteropvanggroepen kennen een maximaal aantal kinderen van 12 per ochtend vanaf 1.5 jaar.
De peuterspeelzaalgroepen kennen een maximum van 14 kinderen vanaf 2 jaar.

Kleine CoNijn:  peuteropvang
Maandag : Femke Brommet  en Wilma Hinkamp
Woensdag: Femke Brommet  en Wilma Hinkamp
Vrijdag : Carla Overmars en Wilma HInkamp
De dinsdag groep op Grote Co-Nijn is ook een peuteropvanggroep en op deze manier kunnen wij 4 ochtenden peuteropvang bieden.

Grote CoNijn:  peuterspeelzaal en peuteropvang
Maandag  : Jose Wortman en Sandra Eisinga
Dinsdag  : Jose Wortman en Wilma Hinkamp
Woensdag : Jose Wortman en Sandra Eisinga
Donderdag: Jose Wortman en Carla Overmars
Vrijdag  : Jose Wortman en Femke Brommet
Inval op de groepen wordt geregeld door de vaste leiding zoals hierboven genoemd en door Eline Velthorst. Iedere (inval)leidster is gediplomeerd en heeft een Verklaring Omtrent  Gedrag aangeleverd.Het vierogenprincipe is gewaarborgd en goedgekeurd door de oudercommissie.

De Speelzaal

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Informatie

Klik hier voor meer informatie. Dansles voor kinderen vanaf 3 jaar.
Klik hier voor meer informatie. Oranje fonds.