PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN CO-NIJNTJE

Visie op opvoeden in het algemeen: Kinderen hebben bij hun geboorte een eigen aanleg meegekregen. Volwassenen hebben de taak om ernaar te streven deze aanleg in de gunstigste zin te stimuleren door op de juiste manier en op het juiste tijdstip invloed uit te oefenen. Visie op het opvoeden op de peuterspeelzaal: De leidsters begeleiden de kinderen bij hun eerste groepscontacten buiten het gezin.De leidsters geven daarmee een aanvulling op de gezinssituatie. De leidsters bieden een stimulerende omgeving waar peuters zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De leidsters bieden een gevarieerd aanbod aan spelvormen waardoor allerlei ontwikkelingsaspecten (de motorische, de emotionele, de cognitieve, de sociale en de creatieve) op een speelse manier aan bod komen. De leidsters moedigen een kind aan deel te nemen aan het groepsgebeuren, waarbij het behoud van de eigen identiteit van een kind een belangrijke voorwaarde blijft. Ons beleidsplan beslaat uiteraard veel meer onderdelen. Bent u geinteresseerd om het beleidsplan te lezen, deze ligt ter inzage bij Kleine en Grote Co-Nijn.

 

Hieronder kunt u het gehele beleidsplan van Stichting Co-Nijntje downloaden    

BeleidsplanCoNijn

Geen Pdf viewer download deze hier "Adobe Reader"

 

Er zijn een paar beleidszaken die we onder uw aandacht  willen brengen nav de inspectie van de GGD. Hieronder een overzicht:


Kinderopvangtoeslag via Belastingdienst 

We vallen onder de wet Kinderopvang en staan  geregistreerd bij het LRKP ( Landelijk Register Kinderopvang Peuterspeelzaal). We staan geregistreerd vanaf 19 augustus 2013. Dit betekent dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de belastingdienst. .  Voorwaarde o.a is dat u beiden werkzaam bent.  Vanaf januari 2014 gelden er andere regels voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden met betrekking tot uw persoonlijke situatie.  Teruggave heeft te maken met uw inkomen. Het registratienummer is 15 14 85 136 o.v.v. Stichting Co-Nijntje, ’t Spil 1 , 1141 SB Monnickendam.

 

Oudercommissie

Stichting Co-Nijntje heeft een oudercommissie die momenteel bestaat uit twee personen te weten Chantal Wiering en Cham Wildenburg. Zij hebben een belangrijke adviserende stem in het maken en uitvoeren van beleidszaken. U kunt contact met hen opnemen over allerlei zaken of als u suggesties heeft. Zij beheren een eigen emailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Opleiding eisen van de leiding

Al onze medewerkers dienen gediplomeerd te zijn nu we onder de wet kinderopvang vallen.  Iedereen heeft een diploma dat gelijkwaardig of hoger is dan SPW 3.  Bovendien hebben ze allen een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven.  Dat is eveneens verplicht in de kinderopvang.


4 ogen principe op de groepen

In onze speelzaal is het van groot belang dat de veiligheid van kinderen gewaarborgd is.
Dat gebeurd door het in kaart brengen van risico’s op gebied van veiligheid en gezondheid. Daarvoor maken we jaarlijks een inventarisatie met een verslag die in te zien zijn op de groep. Een ander belangrijk element om de persoonlijke veiligheid van de kinderen te waarborgen is het z.g.n. vierogen principe.
Het vierogen principe heeft tot doel om situaties te voorkomen waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van ( seksueel) misbruik of mishandeling bij kinderen in de kinderopvang

Het vierogenprincipe betekent dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. De rijksoverheid heeft het advies van de commissie Gunning overgenomen en het vierogen principe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven.

De GGD controleert of men voldoet aan de invulling van dit principe.

Bij Stichting Co-Nijntje  staan we  altijd met twee pedagogisch werkers (4 ogen) op de groep. Is dat ( tijdelijk) niet het geval vanwege een zeer klein aantal kinderen (max 8),dan wordt de groep begeleidt door 1 pedagogisch werker. Om de persoonlijke veiligheid van kinderen te waarborgen wordt er een controle maatregel getroffen.

Wij kiezen ervoor om samen te werken met de vaste medewerkers van Cultureel Centrum De Bolder. Er zijn altijd volwassenen in het pand/op kantoor aanwezig in de tijd dat peuteropvang Co-Nijntje  geopend is. Zij kunnen ten allen tijde onverwacht in iedere ruimte binnen komen en meekijken en of meeluisteren.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de mensen van kantoor.
* Ze komen  minimaal 2 x per ochtend onverwacht de groep binnen om te checken of alles in orde is en zijn altijd bereid te helpen indien nodig.
*Deze controle momenten worden geregistreerd middels een lijst waarin datum, tijdstip en handtekening genoteerd worden. Op deze manier kan er altijd gecontroleerd worden of voldaan wordt aan het vierogenprincipe.
*Bovendien kunnen de mensen van kantoor fungeren als achterwacht en zijn ze binnen 1 minuut op de groep.
*Bij vermoeden van misbruik treed de meldcode kindermishandeling door eigen medewerker in werking.

De oudercommissie heeft haar akkoord gegeven over deze manier van waarborgen van het vierogen principe.
De ouders worden op de hoogte gebracht van vierogenprincipe door pedagogisch werkers tijdens inschrijven, lezing beleidsplan en (bij wijzigingen) door informatie via de Nieuwsbrief.


Klachtenregeling voor ouders

Het is verplicht om een klachtenregeling te hebben voor de individuele ouder.U kunt uw klacht ten allen tijde kenbaar maken aan de  klachtencommissie. Dat is een onpartijdige commissie die zo snel mogelijk uw klacht behandeld en uitspraak doet. De externe klachtencommissie is er ook voor klachten van de oudercommissie. U kunt uw klacht kenbaar maken door een brief te sturen naar de klachtencommissie St Co –Nijntje, p/a  ’t Spil 1 te 1141 SB te Monnickendam of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bovendien is onze Stichting aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen.

https://www.degeschillencommissie.nl/

070 - 310 5310

 

 

De Speelzaal

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Informatie

Klik hier voor meer informatie. Dansles voor kinderen vanaf 3 jaar.
Klik hier voor meer informatie. Oranje fonds.